fbpx

Serveis de Consultoria

Assessorament Legal i Mercantil

Oferim a les empreses assistència legal i anàlisis meticulosos dels seus negocis perquè puguin disposar d’un document de Due Diligence, imprescindible per valorar les seves activitats

Gestió de crisis i impagaments

Donem suport a les empreses en moments de dificultat, perquè puguin superar aquestes contingències amb èxit i amb els menors costos estructurals possibles. Per a aquelles empreses que, per la seva activitat comercial tinguin un volum i una periodicitat important de morosos o impagats comercials, tenim un sistema de recuperació integral d’impagats, tant extrajudicialment com judicials, que redueix els costos de tramitació i proporciona un altíssim índex de recuperació dels imports deguts.

Planificació de la successió familiar

L’empresa familiar té unes peculiaritats que fan especialment necessària la planificació de la futura successió generacional en la propietat, el control i la gestió de l’empresa, així com l’aprofitament dels avantatges i estalvis fiscals que poden obtenir-se amb estructures jurídiques especifiques.

Fiducia

Actuem com a fiduciaris en interès del client en qualsevol tipus d’operació. Actuem com apoderats de confiança o administradors en aquells casos en que els nostres clients estiguin interessats en aparèixer en un segon pla, sempre dins de la legalitat vigent.

Internacionalització de l’empresa i accés a nous mercats

Posem a l’avast de la petita i mitjana empresa la possibilitat d’ampliar mercats i fer negocis a l’exterior, tot això sense grans estructures i amb les màximes garanties que la legislació internacional ofereix.

Mediació Immobiliaria

Sense ser la nostra activitat principal els nostres clients ens confien en molts casos la gestió i la compravenda dels seus immobles, ja es tracti de naus industrials, edificis, pisos o terrenys, oferint-los el valor afegit de controlar la seguretat de les operacions i la protecció absoluta a l’ empara del secret professional.

Negociació, arbitratge i conciliació d’organitzacions

Intervenim en conflictes d’interessos, a vegades dins d’una mateixa empresa, com a mediadors o àrbitres per a la resolució de conflictes que, d’una altra forma, serien irresolubles o de difícil tractament als tribunals, estalviant costos i temps als nostres clients.

R.R.H.H Reestructuració d’Organitzacions

Aconseguim l’optimització de recursos humans i organitzacions, auditories i avaluacions de capacitats personals i processos.

+34 932 153 211

info@counselac.com

Share This