fbpx

Serveis Jurídics

Dret Civil

 • Dret immobiliari
 • Dret d’obligacions i contractes
 • Successions i testamentaria
 • Procediments judicials
 • Negociació i documentació d’acords transaccionals
 • Garanties d’execució d’acords

Dret Mercantil i Societari

 • Dret d’assegurances i responsabilitat Civil
 • Dret societari
 • Secretaria de consells d’administració
 • Contractació mercantil
 • Propietat intel·lectual i industrial
 • Dret concursal
 • Fusions i adquisicions d’empreses
 • Dret bancari
 • Inversions estrangeres a Espanya

Dret Fiscal

 • Planificació fiscal
 • Outsourcing – tramitació i gestió d’impostos i gestió comptable
 • Inspeccions tributàries
 • Contenciós-adminsitratiu tributari

Dret Laboral

 • Contractació laboral
 • Outsourcing – Gestió i tramitació de nòmines i assegurances socials
 • Conciliacions i procediments de jurisdicció laboral
 • Prevenció de riscos laborals i inspeccions
 • Regulació d ‘ocupació i acomiadaments col·lectius
 • Expedients de crisis i reestructuració d’organitzacions

Dret Internacional

  • Internacionalització de negocis
  • Contractació internacional
  • Agència, comissió, distribució, franquícia internacional.
  • Contractes de marques i propietat intel·lectual internacional
  • Mitjans de pagament i garanties internacionals
  • Modalitats financeres en comerç exterior
  • Processal internacional
  • Arbitratge comercial internacional

+34 932 153 211

info@counselac.com

Share This